Första snön har fallit – Sälen går i vinteride

Det preliminära datumet för Brändö Seglares stadgeenliga årsmöte är måndagen den 30 januari 2023, klockan 18.00. Notera tidpunkten gärna redan nu. 

 

Rekommenderade Inlägg