Fortsätt till innehållet

Avfallshantering i hamnen

Mottagning och hantering av avfall 

Enligt miljöskyddslagen för sjöfart skall småbåtshamnar kunna ta emot och hantera följande avfall:

 

1) blandat kommunalt avfall (blandavfall och sorterat plast och kartong ) 
2) toalettavfall, toalettavloppsvatten och avloppsvatten från kemisk toalett
3) oljehaltigt avfall som spillolja, oljefilter osv
4) farligt avfall som batterier, ackumulatorer och glödlampor

 

Småbåtshamnar får ordna mottagningen av avfall genom att avtala om användarrätt av en mottagningsanordning som finns i närområdet på rimligt avstånd. I ett sådant fall ska småbåtshamnen tillhandahålla för hamnanvändarna lätt tillgänglig information om arrangemanget i fråga och mottagningsanordningens läge och öppettider.

Brändö Seglares hamn på Sälen nås från fastlandet endast per fot via en promenadbro, vilket begränsar transport av avfallet från hamnen till återvinning eller behandling. 

Normalt sorterat avfall och blandavfall kan lämnas i avfallsbehållarna vid vändplatsen i ändan på Granfeltsvägen.  

För tömning av septitank har Brändö Seglare ett avtal med HTPS som tillåter medlemmar att använda sugtömningen på närbelägna Pyysaari. Även sugtömningen i Hertonässtrande kan användas dygnet runt.

Uppdatering januari 2024: Angående mottagning av oljehaltigt avfall och farligt avfall för säsongen 2024 har vi slutit ett avtal med Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Enligt avtalet så sköts mottagning av oljehaltigt eller farligt avfall på samma sätt som hushållens motsvarande avfall. Detta betyder i praktiken att båtägarna ansvarar själv för att föra farliga avfallet för återvinning till Sortti-stationerna eller kontainers. 

För mera information se följande länkar: 

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/sortering/farligt-avfall/

https://www.hsy.fi/sv/avfall-och-atervinning/insamlingsplatserna-for-hemmets-farliga-avfall/