Fortsätt till innehållet

Ansök om medlemskap

Välkommen att ansöka om medlemskap i Brändö Seglare

Klicka på länken nedan, printa ut ansökningsblanketten, fyll i blanketten och skriv under.

Du kan även anmäla din make/maka/sambo, ditt barn eller en bekant till medlem i Brändö Seglare.

När du anmäler dig själv eller när du anmäler make/maka/sambo eller en bekant till medlem be också en medlem som känner dig eller personen ifråga underteckna anmälningsblanketten.

Om du anmäler ditt barn behövs inte någon annan medlems underskrift.

Lämna den ifyllda blanketten till en styrelsemedlem eller skicka den till Brändö Seglare, Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors. Du kan även skicka blanketten per e-post till kommunikation@brandoseglare.fi.

Gör det gärna i god tid! Familjemedlemmar och juniorer blir invalda på nästa styrelsemöte. För övriga krävs det två på varandra följande styrelsemöten för att bli invald i Brändö Seglare.

Klicka här för att öppna ansökningsblanketten

Läs Brändö Seglares stadgar här

Ändring av kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter direkt i Brändö Seglares medlemsregister Suuli/Skjulet.

Du loggar in med ditt medlemsnummer. Om du inte har ditt medlemsnummer vänligen kontakta kommunikation@brandoseglare.fi. Du kan också mejla om ändrade kontaktuppgifter till kommunikation@brandoseglare.fi.

Suuli är Båtförbundets (SBF) medlems- och båtregister samt faktureringsprogram som även Brändö Seglare använder. Mera information om Suuli/Skjulet medlems- och båtregistret hittar du genom att klicka här.

I samband med lanseringen av nya webbplatsen ber vi samtliga användare att skapa ett nytt konto.
  • Skapa konto
Glömt ditt lösenord? Ange användarnamn eller e-postadress. Du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.