Fortsätt till innehållet

Ansök om medlemskap

Välkommen att ansöka om medlemskap i Brändö Seglare!

Klicka här för att skriva ut ansökningsblanketten, fyll i ansökan och skriv under.

Läs Brändö Seglares stadgar här.

Ansökan bör undertecknas av en rekommendation av två medlemmar som varit inskrivna i Brändö Seglare minst två år.

Du kan även anmäla din make/maka/sambo eller ditt barn till medlem i Brändö Seglare.

Om du anmäler ditt barn behövs endast målsmans underskrift.

Lämna den ifyllda blanketten till en styrelsemedlem eller skicka den till Brändö Seglare, Granfeltsvägen 11, 00570 Helsingfors. Du kan även skicka blanketten per e-post till kommunikation@brandoseglare.fi.

Gör din ansökan i god tid! Familjemedlemmars och juniorers ansökningar behandlas på nästa styrelsemöte. Övriga ansökningar behandlas på två på varandra följande styrelsemöten.

Ändring av kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter direkt i Brändö Seglares medlemsregister Suuli/Skjulet.

Du loggar in med ditt medlemsnummer. Om du inte har ditt medlemsnummer vänligen kontakta kommunikation@brandoseglare.fi. Du kan också mejla om ändrade kontaktuppgifter till kommunikation@brandoseglare.fi.

Suuli är Båtförbundets (SBF) medlems- och båtregister samt faktureringsprogram som även Brändö Seglare använder. Mera information om Suuli/Skjulet medlems- och båtregistret hittar du genom att klicka här.