Som BS medlem med båten i BS registret kan du besöka HSS utfärdsöar!

Brändö Seglare har avtalat med Helsingfors Segelsällskap om att BS medlemmarna har tillgång till HSS två utfärdsöar: Getören i Onas i öster och Andö i Barösund i väster. Så det är bara att åka ut till holmarna när det passar!  Här finns en kort presentation

Mera information om Andö: https://helsinkisailing.com/satama/ando/ 

Mera information om Getören: https://helsinkisailing.com/satama/getoren/ 

Nyckel behövs om du vill bada bastu eller om du vill in i seglarstugan. Är du intresserad av en personlig nyckel, kontakta då Krisse Lindqvist på HSS kansli (tel. 050-576 5755), hon gör en iLoq-nyckel för dig som du på HSS kan lösa ut på för 50 euro (pant). Du får summan tillbaka när du returnerar nyckeln till HSS kansli, nyckeln bör vara hel. Notera att nyckeln som du eventuellt löst ut från BS tidigare inte fungerar längre.

Nytt för 2024 är att bokning av bastu sker på nätet och kan göras endast efter att man anlänt till holmen. Länk till bokningssystemet hittar du på Andö respektive Getören-sidorna ovan. Du bör grunda ett användarkonto innan, så gör det gärna redan innan du åker iväg till holmen.

Bastuavgift 10 e/gång och faktureras i efterskott av BS. 

BS båt som besöker HSS hamnar bör vara registrerad i Brändö Seglares båtregister samt föra BS akterflagg. I den besökande båtens besättning bör minst en person vara medlem i Brändö Seglare.

Noggrannare anvisningar hur man tar sig ut till öarna samt regler och annan nyttig information hittar du här (på finska).

Uthamnarna fungerar enligt självbetjäningsprincip. Alla tar med sig avfallen från holmen och ser till att bastun är städad och försedd med minst lika mycket huggen ved som vid ankomsten. Hjälp till med anläggande båtars förtöjning. Alla bör göra en anteckning i gästboken.

HSS har gjort ett liknande avtal med Espoon Pursiseura, så du kommer säkert att träffa seglare också från EPS i uthamnen från och med seglingssäsongen 2024.

Rekommenderade Inlägg