Fortsätt till innehållet

Hamnen och hamnavgifterna

Brändö Seglare har en god och idyllisk klubbhamn på södra Brändö. Hamnens byggnader och fasta kajer ligger på holmen Sälen. För att svara på ökad efterfrågan har hamnens kapacitet under åren utvidgats genom utbyggnad av fasta vågbrytare, flytande pontoner samt sjösättningsramper.

Hamnen sköts i gott samarbete med Helsingfors stads sport- och friluftsverk. Hamnen har plats för omkring 60 kölbåtar och motorbåtar vid kaj och ponton, samt för cirka 30 jollar på land. Hamnen har också en fast lyftkran med kapacitet upp till 1 ton för att lyfta lättare kölbåtar.

Medlemmar med båt kan ansöka om båtplats i hamnen. Båtarna i hamnen bör förtöjas och underhållas enligt direktiven för BS hamnGästplatser står till förfogande för tillfälliga besökare. 

Den som före eller efter öppna regattor vill lämna sin båt i hamnen bör ta kontakt med hamnkaptenen. Jollar och mindre trailerburna båtar kan hämtas till Sälen via en gångbro från Granfeltsvägen.

Båtar som anlöper Brändö Seglares hamn bör följa direktiven för BS hamn. 

Hamnkapten
Kristofer Potrykus
tfn +358 (0)40 763 3102
hamnen(at)brandoseglare.fi

Båtplatser i BS hamn 2021

INNEHAVARE AV BÅTPLATS för den avslutade säsongen 2020 kan förnya sin båtplats för 2021 genom att betala den faktura som skickas automatiskt till båtplatsinnehavaren utgående från beviljade båtplatser 2020. Fakturan skickas vecka 10 och bör betalas senast på förfallodagen.
Vill man inte förnya sin båtplats lämnar man fakturan obetald varvid båtplatsen frigörs till andra sökanden.

DEN SOM INTE HAFT BÅTPLATS kan ansöka om båtplats för 2021 genom att fylla i ansökningsformuläret på länken här. Nya platser, som faktureras och betalas senast 10.4, har ingen skild bokningsavgift. För platser som ansöks efter 10.4 gäller en bokningsavgift på 100 euro.

I samband med båtplatsen faktureras en registrerings- och besiktningsavgift.

För information kontakta hamnkaptenen.

Beviljade hamnplatser publiceras 15.4.

Läs om besiktningen och brandsläckargranskningen här.

Hamn- och båtplatsavgifter 2021
Pris
Nya piren
900€
Ponton A och B
680 €
Ponton B, småbåtsplatser
300 €
Lilla bryggan
300 €
Jolleponton, boj-akterförtöjning *
150 €
Jolleponton, plats med sidoförtöjning **
900 €
Slipplats, kölbåtar ***
300 €
Slipplats, optimist-jollar
60 €
Slipplats, övriga lättbåtar
80 €
Slipplats, kanot/kajak ****
100 €
Gästplats medlem, per dygn
10 €
Gästplats icke medlem, per dygn
20 €
Besiktnings- och registreringavgift
50 €

*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen

 

Nattjour på BS

Under säsongen 2021 sköts nattjouren av ett bevakningsföretag. Vakten besöker hamnen vid olika tidpunkter och kollar att allt är som sig bör. Ytterligare kommer klubben att ha anställd personal i hamnen för att sköta om hamnen och se till att den fungerar och är trivsam. Medlemmarna behöver inte dejourera i hamnen denna säsong.

Kameraövervakning

Hamnen har bandande kameraövervakning. Registerbeskrivningen kan läsas här på svenska och här på finska.

  • Skapa konto
Glömt lösenordet? Ange ditt användarnamn eller e-post. Vi skickar en länk till din e-postadress.