Fortsätt till innehållet

Hamnen och hamnavgifterna

Brändö Seglare har en god och idyllisk klubbhamn på södra Brändö. Hamnens byggnader och fasta kajer ligger på holmen Sälen. För att svara på ökad efterfrågan har hamnens kapacitet under åren utvidgats genom utbyggnad av fasta vågbrytare, flytande pontoner samt sjösättningsrampar.

Hamnen sköts i gott samarbete med Helsingfors stads sport- och friluftsverk. Hamnen har plats för onkring 60 kölbåtar och motorbåtar vid kaj och ponton, samt för cirka 30 jollar på land. Hamnen har också en fast lyftkran med kapacitet upptill 1 ton för att lyfta lätta kölbåtar.

Medlemmar med båt kan ansöka om plats i hamnen. Båtarna i hamnen bör förtöjas och underhållas enligt direktiven för BS hamnGästplatser står till förfogande för tillfälliga besökare. 

Den som före eller efter öppna regattor vill lämna sin båt i hamnen bör ta kontakt med hamnkaptenen. Jollar och mindre trailerburna båtar kan hämtas till Sälen via en gångbro från Granfeltsvägen.

Båtar som anlöper Brändö Seglares hamn bör följa direktiven för BS hamn.

Hamnplatser

Den som inte haft båtplats 2019 kan ansöka om båtplats genom att kontakta hamnkaptenen per e-post jan.feodoroff(at)fenton.fi. Nya platser, som faktureras och betalas senast 31.3, har ingen skild bokningsavgift. För platser som ansöks efter 31.3 gäller en bokningsavgift på 100 euro.

Beviljade hamnplatser publiceras 10.4.

Beviljade båtplatser i BS hamnen kan ses efter inloggning, här.

Enligt årsmötets beslut är hamnavgifterna för 2020 följande:

Hamn- och båtavgifter
Pris
Nya piren
900€
Ponton A och B
680 €
Ponton B, småbåtsplatser
300 €
Lilla bryggan
300 €
Jolleponton, boj-akterförtöjning *
150 €
Jolleponton, plats med sidoförtöjning **
900 €
Slipplats, kölbåtar ***
300 €
Slipplats, optimist-jollar
60 €
Slipplats, övriga lättbåtar
80 €
Slipplats, kanot/kajak ****
100 €
Gästplats medlem, per dygn
10 €
Gästplats icke medlem, per dygn
20 €
Besiktnings- och registreringavgift
50 €

Dejourering

Under sommaren 2020 sköts nattvaktandet av ett bevakningsföretag. Vakten besöker hamnen vid olika tidpunkter och kollar att allt är ok. Ytterligare kommer klubben att ha anställd personal i hamnen för att sköta om hamnen och se till att hamnen fungerar och är trivsam. Med beaktande av detta behöver medlemmarna inte dejourera i hamnen denna säsong.

Kameraövervakning

Hamnen har bandande kameraövervakning. Registerbeskrivningen kan läsas här på svenska och här på finska.

  • Skapa konto
Glömt lösenordet? Ange ditt användarnamn eller e-post. Vi skickar en länk till din e-postadress.