Fortsätt till innehållet

Hamnen och hamnavgifterna

Brändö Seglare har en fin och idyllisk klubbhamn på södra Brändö. Hamnens byggnader och fasta kajer ligger på holmen Sälen. För att svara på ökad efterfrågan har hamnens kapacitet under åren utvidgats genom utbyggnad av fasta vågbrytare, flytande pontoner samt sjösättningsramper.

Hamnen sköts i gott samarbete med Helsingfors stads Idrotts- och friluftsverk. Hamnen har plats för omkring 60 kölbåtar och motorbåtar vid kaj och ponton, samt för cirka 30 jollar på land. Hamnen har också en fast lyftkran med kapacitet upp till 1 ton för att lyfta lättare kölbåtar.

Medlemmar med båt kan ansöka om båtplats i hamnen. Båtarna i hamnen bör förtöjas och underhållas enligt direktiven för BS hamnGästplats står till förfogande för tillfälliga besökare.

Person som inte tilldelats permanent båtplats och som före eller efter öppna regattor vill lämna sin båt i hamnen bör ta kontakt med hamnkaptenen. Jollar och mindre trailerburna båtar kan hämtas till Sälen via en gångbro från Granfeltsvägen.

Båtar som anlöper Brändö Seglares hamn bör följa direktiven för BS hamn. 

Hamnkapten
Stefan Westerlund
tfn +358 (0)50 576 7687
hamnen(at)brandoseglare.fi

Båtplatser i BS hamn 2024

INNEHAVARE AV BÅTPLATS för den avslutade säsongen 2023 kan förnya sin båtplats för 2024 genom att betala den faktura som skickas automatiskt till båtplatsinnehavaren utgående från beviljade båtplatser 2023. Fakturan skickas ut i slutet av mars/början av april och bör betalas senast på förfallodagen.
Vill man inte förnya sin båtplats kan man lämna man fakturan obetald varvid båtplatsen frigörs till andra sökanden.

Meddela gärna per e-post till hamnen@brandoseglare.fi om du inte vill förnya båtplatsen.

DEN SOM INTE HAFT BÅTPLATS I HAMNEN 2023 kan ansöka om plats för 2024 genom att fylla i ansökningsformuläret på länken här. Nya platser, som faktureras och betalas senast 30.4, har ingen skild bokningsavgift. För platser som ansöks efter 30.4 gäller en bokningsavgift på 100 euro.

I samband med båtplatsen faktureras en registrerings- och besiktningsavgift.

Beviljade hamnplatser publiceras i början av maj-månad.

Läs om besiktningen och brandsläckargranskningen här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta hamnkaptenen.

Hamnkapten
Stefan Westerlund
tfn +358 (0)50 576 7687
hamnen(at)brandoseglare.fi

Hamn- och båtplatsavgifter 2024
Pris
Nya piren
990€
Ponton A och B
750 €
Ponton B, småbåtsplatser
330 €
Lilla bryggan
330 €
Jolleponton, boj-akterförtöjning *
170 €
Jolleponton, plats med sidoförtöjning **
990 €
Slipplats, kölbåtar ***
330 €
Slipplats, optimist-jollar
65 €
Slipplats, övriga lättbåtar
90 €
Slipplats, kanot/kajak ****
110 €
Gästplats medlem, per dygn
10 €
Gästplats icke medlem, per dygn
20 €
Besiktnings- och registreringavgift
55 €

*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen

Nattjour på BS

Numera sköts nattjouren av ett bevakningsföretag. Vakten besöker hamnen vid olika tidpunkter och kollar att allt är som sig bör. Klubben har även anställd personal för att sköta om hamnen och se till att den fungerar och är trivsam.

Kameraövervakning

Hamnen har bandande kameraövervakning. Registerbeskrivningen kan läsas här.