Fortsätt till innehållet

Avgifter

Medlemsavgifter
Pris
Medlemsavgift, senior
85 €
Medlemsavgift, yngre senior (från 19 till 25 år)
25 €
Medlemsavgift, junior
25 €
Inskrivningsavgift (gäller familjens första medlem, ej juniorer)
350 €

Medlem som bor utomlands registreras inte längre som utlandsboende och erlägger därför normal medlemsavgift.

Hamn- och båtavgifter
Pris
Nya piren
900€
Ponton A och B
680 €
Ponton B, småbåtsplatser
300 €
Lilla bryggan
300 €
Jolleponton, boj-akterförtöjning *
150 €
Jolleponton, plats med sidoförtöjning **
900 €
Slipplats, kölbåtar ***
300 €
Slipplats, optimist-jollar
60 €
Slipplats, övriga lättbåtar
80 €
Slipplats, kanot/kajak ****
100 €
Gästplats medlem, per dygn
10 €
Gästplats icke medlem, per dygn
20 €
Besiktnings- och registreringavgift
50 €

*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen

BS akterflaggor
Pris
33 x 53 cm
30 €
44 x 72 cm
35 €
55 x 90 cm
40 €
66 x 108 cm
60 €
80 x 131 cm
70 €
100 x 163 cm
80 €
26 x 50 cm vimpel
35 €
I samband med lanseringen av nya webbplatsen ber vi samtliga användare att skapa ett nytt konto.
  • Skapa konto
Glömt ditt lösenord? Ange användarnamn eller e-postadress. Du kommer att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.