Fortsätt till innehållet

Restaurangen och klubbhuset

Bordsreservationer för sommaren kan göras per telefon på numret 09 684 8032 eller per e-post Restaurangen(at)brandoseglare.fi. 

Kontaktuppgifter

tfn +358(0)9 684 8032
restaurangen(at)brandoseglare.fi 

Klubbmästeriet 

Peter Westerholm (klubbmästare)

Suvi Huttunen
Leena Åkerfeldt
Erica Liewendahl