Fortsätt till innehållet

Feedback

Genom att fylla i formuläret kan du lämna feedback angående BS verksamhet.

Meddelandet skickas till kansliet och därifrån vidare till berörda funktionärer för eventuella vidare åtgärder.
Du kan välja att vara anonym om du så önskar.