Brändö Seglares årsmöte 2020 hölls i Brändö skola

Brändö Seglare r.f.:s stadgeenliga årsmöte gick av stapeln den 30 januari i Brändö skolan. 22 medlemmar ställde upp. På mötet behandlades bl.a. styrelsens förslag till stadgeändringar. Mötet specificerade följande punkter i de föreslagna ändringarna: Brändö Seglare ska ha en revisor och en suppleant till denne; annonsen för årsmötet ska ingå senast sju dagar före mötet samt materialet ska publiceras senast då.

 Enligt valnämndens förslag valdes Peter Westerholm till vice kommodor samt Adam Åkerfeldt och Ekku Salmensaari till nya styrelsemedlemmar att efterträda Nicolas Berner och Lauri Lundström som avgår från posterna som intendent och tävlingschef. Övriga styrelsemedlemmar fortsätter enligt valnämndens förslg. Styrelsens sammansättning och nämndernas funktionärer kan ses här. Årsmötesprotokollet samt det justerade förslaget till stadgeändringar publiceras här på BS webbplats när protokollet har godkänts. Klicka på Läs mer för att se infon till årsmöteskallelsen.

Kallelse till årsmöte 2020

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdag 30 januari 2020 kl. 18.00 i Brändö Lågstadium/Gymnasium (matsalen), Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlas de i stadgarna § 7 nämnda ärendena samt styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 och styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar.

Klicka här för att läsa årsmötesmaterialet. Årsmötesmaterialet i form av papperskopia kan avhämtas i Kulosaaren Kukka, Kyösti Kallios väg 2 (blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppettiderna en vecka före årsmötet. Papperskopian kan även beställas via e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi eller av sekreteraren

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Anvisningar och ansökningsblankett finns här.

Klicka här för att läsa styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar och behandlingsprocessen samt de ikraftvarande stadgarna för Brändö Seglare r.f.

Styrelsen för Brändö Seglare föreslår högaktningsfullt för föreningens medlemskår justeringar av § 1, § 2 samt § 9 i föreningens stadgar.

Rekommenderade Inlägg