Sorgebud

Brändö Seglares högt uppskattade hedersmedlem Rudy Palmberg avled den 3 maj

Rudy Palmberg skrevs in som medlem i BS redan år 1941. Han var kommodor under åren 1996 – 2005, dessförinnan var han medlem i styrelsen på olika poster i många år. Under åren var Rudy aktiv inom BS seglingsnämnd, speciellt långfärdssegling stod honom nära. Rudy var också ordförande för valnämnden och han översåg klubbens pokaler.

Vi minns Rudy som en fin mänska, glad och alltid hjälpsam, och känner stor saknad efter honom.

Brändö Seglare ärade Rudy Palmbergs minne med sorgflaggning den 4 maj.