eFoil Certifieringskurs

255,00

Kategori: %s

Certifieringskurs

Täcker de grundläggande stegen, personlig undervisning, 1,5 h.
Kom över ens tidpunkt med instruktör, kurser@brandoseglare.fi.