Brändö Seglares årsmöte hölls 31 januari – protokollet publicerat

Brändö Seglare årsmötet 31 januari hölls på distans, 21 medlemmar deltog. Ben Mellin återvaldes som kommodor och Peter Westerholm återvaldes som vice kommodor. Mattias Lindfors valdes in som ny styrelsemedlem att ersätta Jan Feodoroff som avgår från posten som tävlingschef. Övriga styrelsemedlemmar återvaldes. Mötet beslutade hålla medlemsavgifter och övriga avgifter oförändrade. Läs protokollet här.

Kallelsen

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte måndag 31 januari 2022 kl. 18.00. På grund av pandemin hålls mötet på distans.

Årsmötesmaterialet kan läsas och laddas ner här.

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler, virtuellt. Anvisningar och ansökningsblankett finns här. Mottagarna får sina pokaler och utmärkelsetecken senare under säsongen. 

Anvisningar för deltagande i årsmötet

Mötet hålls på distans som videokonferens via Zoom.

Anmäl gärna på förhand ditt deltagande i mötet till kommunikation@brandoseglare.fi

Klicka på länken här för att delta i mötet:

https://zoom.us/j/5653773075?pwd=Qm0vU0k2TXJiRXRMNHloUFM5d2JBZz09

OBSERVERA: I vissa fall krävs lösenord (passcode). Lösenordet är  är BS

Har du inte använt Zoom tidigare kan du bli uppmanad att ladda ner Zoom client på din dator.

Mötet börjar kl. 18.00. Man kan ansluta sig från och med kl. 17.45. Notera att efter kl. 18.00 kan man inte längre ansluta sig.

Vi börjar mötet med att verifiera mötesdeltagarna. Därefter ber vi deltagarna att ha mikrofonen avstängd om inte annat anges.

Kameran kan vara på om man så vill. Vid eventuell omröstning ska kameran vara påkopplad för att säkerställa röstarens identitet.

Eventuella röstningar kommer att vara öppna.

Mötet bandas för att mötesgången ska kunna kontrolleras efteråt. Bandningen används endast internt inom BS och publiceras inte.

Flera medlemmar kan delta i mötet vid samma dator.

Som teknisk mötesmoderator agerar Timo Blomqvist, tfn 050 388 9721. BS föreslår att mötet utser Timo Blomqvist som rösträknare.

Testning av anslutningen

Medlemmarna kan testa anslutningen samt mikrofon och kamera dagen före mötet mellan kl. 18.00 och 19.00. Samma möteslänk används vid testningen.

 

Rekommenderade Inlägg