Brändö Seglare rf:s årsmöte hölls 30.1.2024 i Brändö skola | Protokollet publicerat

Brändö Seglares stadgeenliga årsmöte hölls tisdagen den 30 januari 2024, klockan 18.00 i Brändö skola, Ståhlbergsvägen 2. 13 medlemmar deltog i mötet.

Se årsmötesmaterialet och årsmötesprotokollet här.

Rekommenderade Inlägg