Fortsätt till innehållet

Torsdagsseglingar

Varje torsdag är det full verksamhet på klubbholmen Sälen då det seglas om det interna klubbmästerskapet i jolleklasserna och kölbåtsklassen. Skepparmöte hålls klockan 17.45 och första starten går prick 18.30. Kölbåtarna brukar starta först, följda av 606-orna, laserseglarna och optimisterna.

Antalet starter bestäms på skepparmötet, oftast seglas en start. Efteråt är det prisutdelning i alla klasser.

Resultaten från torsdagsseglingarna räknas sedan ihop, och den som seglat bäst under hela säsongen får titeln klubbmästare och belönas på flagghalningen i oktober.

Två gånger per år kombineras torsdagsseglingarna med Duck Race, då alla klubbens båtar uppmanas delta. Priserna delas ut i form av ankor. Har man ingen egen båt kan man anmäla sig som gast på en kölbåt, det finns alltid plats för alla!

Årets torsdagsseglingar inleds den 4 maj 2017. Välkomna med!