Kallelse till Brändö Seglares årsmöte 30.1.2023 kl 18 i Brändö Skola | Materialet publicerat

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte måndagen den 30 januari 2023 kl. 18.00 i Brändö Lågstadium/Gymnasium (matsalen), Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlas de i stadgarna § 7 nämnda ärendena samt styrelsen förslag till verksamhetsplan. Därtill behandlas fullmakt för styrelsen att ta ett lån på högst 60 000 euro och för att ställa fastigheterna som säkerhet för lånet.

Årsmötesmaterialet kan läsas och laddas ner här. Materialet i form av papperskopia kan avhämtas i Kulosaaren Kukka, Kyösti Kallios väg 2 (blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppettiderna en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Anvisningar och ansökningsblankett finns här.

Vänligen observera: Den som har årsmötespokaler hos sig ombeds returnera dem till BS styrelsemedlem eller till BS senast den 25 januari.

Rekommenderade Inlägg