Kallelse till Brändö Seglares årsmöte 28 januari 2021 | Årsmötesmaterialet publicerat

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdag 28 januari 2021 kl. 18.00. På grund av pandemin kommer mötet att hållas på distans.

Klicka här och logga in för att läsa årsmötesmaterialet. Materialet i form av papperskopia kan avhämtas i Kulosaaren Kukka, Kyösti Kallios väg 2 (blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppettiderna en vecka före årsmötet. Materialet kan även beställas via e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi eller av sekreteraren. 

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler, virtuellt. Anvisningar och ansökningsblankett finns här. Mottagarna får motta sina pokaler och utmärkelsetecken senare under säsongen.

Anvisningar för deltagande i årsmötet på distans

Mötet hålls på distans som videokonferens via Zoom.
Anmäl gärna på förhand ditt deltagande i mötet till kommunikation@brandoseglare.fi

Du torde ha fått länken möteslänken per e-post 20.1. Har du inte fått länken så kontakta kommunikation@brandoseglare så skickar vi den. Meddela ditt namn och vilka som deltar vid samma dator.

Har du inte använt Zoom tidigare kan du bli uppmanad att ladda ner Zoom client på din dator.
Mötet börjar kl. 18.00. Man kan ansluta sig från och med kl. 17.45. Notera att efter kl. 18.00 kan man inte längre ansluta sig.
Vi börjar mötet med att verifiera mötesdeltagarna. Därefter ber vi deltagarna att ha mikrofonen avstängd om inte annat anges.
Kameran kan vara på om man så vill. Vid eventuell omröstning ska kameran vara påkopplad för att säkerställa röstarens identitet.
Eventuella röstningar kommer att vara öppna.
Mötet bandas för att mötesgången ska kunna kontrolleras efteråt. Bandningen används endast internt inom BS och publiceras inte.
Flera medlemmar kan delta i mötet vid samma dator.
Som teknisk mötesmoderator agerar Timo Blomqvist, tfn 050 388 9721. BS föreslår att mötet utser Timo Blomqvist som rösträknare.

Testning av anslutningen

Medlemmarna kan testa anslutningen samt mikrofon och kamera dagen före mötet (27.1) mellan kl. 18.00 och 19.00. Samma möteslänk används vid testningen.

Rekommenderade Inlägg