Fortsätt till innehållet

Hamnavgifter och hamnplatser

Bekanta dig med direktiven för BS hamn genom att klicka här.

Innehavare av båtplats under den avslutade säsongen 2019 som vill förnya sin båtplats för 2020 ska boka sin plats senast den 28.2.

Klicka här för at logga in och boka båtplats.

Den som bokar båtplats kommer att faktureras för båtplats samt registrerings-/besiktningsavgift. Fakturan ska betalas senast 15.3.2020. Efter den 15.3 ställs obetalda båtplatser till andra sökandens förfogande.

Den som inte haft båtplats 2019 kan ansöka om båtplats genom att kontakta hamnkaptenen per e-post jan.feodoroff(at)fenton.fi. Nya platser, som faktureras och betalas senast 31.3, har ingen skild bokningsavgift. För platser som ansöks efter den 31.3 gäller en bokningsavgift på 100 euro.

Genom att ta emot en beviljad båtplats förbinder sig båtägaren att följa reglerna i hamnen, se direktiven för BS hamn.

Beviljade hamnplatser publiceras 10.4.

Under sommaren 2020 sköts nattvaktandet av ett bevakningsföretag. Vakten besöker hamnen vid olika tidpunkter och kollar att allt är ok. Ytterligare kommer klubben att ha anställd personal i hamnen för att sköta om hamnen och se till att hamnen fungerar och är trivsam. Med beaktande av detta behöver medlemmarna inte dejourera i hamnen denna säsong.

Eftersom båtplatserna är interna ärenden så måste medlemmarna vara inloggade för att se informationen under användarmenyn ”Båtanmälningar & hamnplatser” här till höger. Logga in-länken finns uppe till höger.

Enligt årsmötets beslut är hamnavgifterna för 2020 följande:

 Nya piren 900 €
 Ponton A och B 680 €
 Ponton B, småbåtsplatser 300 €
 Lilla bryggan 300 €
 Jolleponton, boj-akterförtöjning * 150 €
 Jolleponton, plats med sidoförtöjning **  900 €
 Slipplats, kölbåtar *** 300 €
 Slipplats, optimist-jollar 60 €
 Slipplats, övriga lättbåtar 80 €
 Slipplats, kanot/kajak **** 100 €
 Gästplats medlem, per dygn10 €
 Gästplats icke medlem, per dygn 20 €
 Besiktnings- och registreringavgift 50 €

 

*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen