Fortsätt till innehållet

Besök BS klubbholme Furuskär i Onas

Brändö Seglare har arrenderat en vacker utfärdsholme som heter Furuskär. Holmens position är N 60 grader 12,6 minuter, E 25 grader 31,1 minuter. Det är ca 18 sjömil längs faret genom Hästnässund över Sibbofjärden till Onas. Man kan angöra holmen söderifrån från Pellingefaret, eller norrifrån från Kalvöfaret. I närheten finns flera segelföreningars uthamnar, såsom HSS på Getskär, M på Brunnskär och MP på Lilla Bodö. Holmen ingår i Onas ögrupp, som administrativt hör till Borgå stad. Till Svartbäck på fastlandet är det 4 sjömil av relativt skyddade vatten.

Hela holmen står till BS medlemmars förfogande. BS har låtit bygga en ny pontonbrygga i holmens nordöstra hörn. Båtplatserna har gott djup för stora kölbåtar. Ett antal bojar finns färdigt utplacerade utanför bryggan. Vid klacken i norr finns det också bojar. En nybyggd trappa leder ned till vattnet. Grundgående båtar kan lägga sig vid bojarna i viken mot sydväst, med förtöjning i land. Stig försiktigt i land, strandkanten kan vara hal.

På den natursköna ön finns ett stenkummel som på ryska tiden utmärkte småbåtsfaret in till fastlandet. På holmen finns en trevlig stuga med ett allrum och två sovalkover med tvåvåningssängar. En gasspis finns för matlagning. Nyckel till stugan finns i lidret. Bastun har en modern ugn som eldas med ved. Brunnsvattnet kan användas till tvättning i bastun, men duger inte till invärtes bruk. Eget dricksvatten måste medföras.

Det finns en liten sandstrand för småttingarna. Fiske är tillåtet med personligt fiskekort. Butiksbåten lägger under säsongen till måndag-onsdag-fredag på de närbelägna holmarna Brunnskär och Rågskär. Tiderna bör kollas med lokalbefolkningen.

Stockar har hämtats till holmen för bränsle. Hugg gärna minst så mycket ved som ni själv använder. Holmen saknar elektricitet och telefon. Förstahjälps utrustning finns inte heller, men kommer att skaffas. Undvik att skräpa ner i naturen. Var och en tar med sig sina sopor vid avfärden.

Första båt på holmen halar BS vimpel och hissar BS flagga, som finns i stugan. Sista båt för veckoslutet halar flaggan och hissar vimpeln.

Vår holme är värd ett besök. Välkomna, önskar Furuskärs intendenterna.

Yrjö Lintu, 040 5009526