Fortsätt till innehållet

Om Brändö Seglare

Brändö Seglare är en ledande, innovativ och attraktiv segelförening för kappseglare, långfärdsseglare, motorbåtsförare och övriga medlemmar. Vi har kring 800 medlemmar, varav 200 juniorer. Hemhamnen ligger på holmen Sälen på Brändö i östra Helsingfors. Hit kommer du bäst med buss 16 eller med metro till Brändö.

BS har en livlig juniorverksamhet och upprätthåller på Sälen en ändamålsenlig hamn och infrastruktur för ett seglings- och umgängescentrum med en trivsam atmosfär. Den unika och fina klubbandan, som man kan säga att BS har, uppstår bara över tid. BS har haft 90 år tid att utvecklas till, som en medlem sagt, Finlands mysigaste segelförening.
BS är framgångsrikt på kappseglingsbanorna och arrangerar både interna och öppna kappseglingar och andra evenemang på hög nivå.

Föreningen vill göra tröskeln låg för att medlemmarna skall kunna njuta av båtlivet utan att äga en båt. BS har en egen fleet av jollar, ribbar, J70:or samt SJ10-motorbåt. Båtarna är införskaffade för alla BS medlemmar, inte bara för dem som vill satsa på kappsegling på hög nivå. Man kan ta ut en båt bara för en tur i Helsingfors tjusiga skärgård!

Vill bu bli medlem i Brändö Seglare? Läs här hur du ansöker om medlemskap!

Målsättning

  1. Utveckla Brändö Seglare till en allroundklubb som fungerar allt bättre för medlemmarna: yngre och äldre, seglare och motorbåtsförare samt även för alla dem som uppskattar hav och båtliv i största allmänhet
  2. Utveckla Sälen till ett allt attraktivare umgängescentreum med attraktiv restaurangverksamhet för medlemmarna
  3. Livlig juniorverksamhet och ett ökat antal kappseglande juniorer
  4. Erbjuda medlemmarna en ändamålsenlig och trygg hamn för kölbåtar, lättbåtar och motorbåtar
  5. Förbättrade byggnader och övrig infrastruktur
  6. Kontinuerligt ansvarstagande i miljöfrågor
  7. Ökat antal aktiva seglare och kappseglare
  8. Ökat antal medlemmar aktiva vid kappseglingsarrangemang och i andra funktionärsaktiviteter.
  9. Förbättrad tränarverksamhet med riktad utbildning för seniorer och äldre juniorer
  10. Bevara Kronbergsfjärden som kappseglingsbana

Dokument

Brändö Seglare r.f. stadgar

Pokalhandboken

Regler för kappseglingsunderstöd, förtjänstmärken och utmärkelsetecken 

Klicka här för att läsa Brändö Seglare Register- och dataskyddsbeskrivning