Flagghissning och BS vårmöte tisdag 26 april kl 18, efter mötet middag | Mötesagendan

Vi hissar flaggan och signalerar säsongstart tisdagen den 26 april kl. 18. Efter flagghissningen håller Brändö Seglare r.f. sitt vårmöte. Efter vårmötet blir det middag! Vänligen anmäl deltagande i middagen till restaurangen@brandoseglare.fi.

Agendan för vårmötet kan läsas här

Rekommenderade Inlägg