Brändö Seglares stadgeenliga årsmöte gick av stapeln den 28 januari på distans – årsmötesprotokollet kan läsas efter inloggning

Klicka här för att läsa årsmötesprotokollet.  Notera att du måste logga in för att läsa protokollet. Protokollet är godkänt digitalt men ännu inte undertecknat. Det slutliga protokollet publiceras när detta är åtgärdat.

Rekommenderade Inlägg