Bilder från slutet av november och december – se här hur arbetet med brolocket framskrider …

Stadens byggare gör ett gediget grundarbete ...
Brolocket får locket på så småningom …

Rekommenderade Inlägg