Som BS medlem med båten i BS registret kan du besöka HSS utfärdsöar!

Brändö Seglare har avtalat med Helsingfors Segelsällskap om att BS medlemmarna har tillgång till HSS två utfärdsöar: Getören i Onas i öster och Andö i Barösund i väster. Så det är bara att åka ut till holmarna när det passar!  Här finns en kort presentation

Nyckel behövs om man vill bada bastu på Andö. Är du intresserad kan du lösa ut bastunyckel på BS för 40 euro.

Båt som besöker HSS hamnar bör vara registrerad i Brändö Seglares båtregister samt föra BS akterflagg. I den besökande båtens besättning bör minst en person vara medlem i Brändö Seglare.

Nogrannare anvisningar hur man tar sig ut till öarna samt regler och annan nyttig information hittar du här (på finska). Information finns också på HSS webbplats.

 

Begränsningar för havsområden under coronavirusepidemin

Finska vikens sjöbevakningssektion påminner om att begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen också gäller havsområdet. Information om begränsningarna till havs finns på på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Sjöbevakningssektionen rekommenderar att all båttrafik undviks tills vidare!

Enligt myndigheternas beslut begränsas trafiken mellan Nyland och de övriga landskapen 28.3–19.4. Notera att begränsningarna också gäller havsområdet.

Förhållningsregler under coronaepidemin för Brändö Seglare

På grund av den rådande coronavirusepidemin har Brändö Seglares styrelses beslutat följande:

 • Fastigheterna på klubbholmen Sälen hålls stängda
 • BS ordnar tills vidare inga träningar eller seglingsskolor för juniorerna
 • Inga rib-båtar sjösätts
 • Restaurangen håller stängt till och med 31 maj, eller till annat datum, tidigare eller senare, beroende på beslut från Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Flagghissningen kommer inte att ske på traditionellt vis, datum och tillvägagångssätt meddelas senare
 • Första maj-sillfrukosten är inhiberad
 • Vårmötets datum meddelas senare
 • Datumen för besiktningen av båtar meddelas senare
 • Det är tillåtet att röra sig på klubbholmen; alla ska följa myndigheternas förordningar och restriktioner
 • Det är tillåtet att hämta sin båt till BS
 • Vårtalkot på Sälen är inställt
 • BS jubileumsbal är flyttad till hösten

Dessa åtgärder gäller tillsvidare. Vi meddelar om uppdateringar på BS webbplats och per e-post.
Båtförbundet SBF:s instruktioner om coronaviruset kan läsas här.

BS jubileumsbalen uppskjuten till hösten

BS jubileumsbalen, som var planerad till den 17 april på Brändö Casino, kommer att gå av stapeln senare under säsongen. Styrelsen har fattat beslutet i dag på grund av det osäkra hälsoläget. Vi informerar om det nya datumet när planerna framskrider.

BS Classic Regatta 29-30 augusti

C

https://manage2sail.com/fi-FI/event/11db366d-a766-4294-ae39-165f59fa7372
https://manage2sail.com/fi-FI/event/11db366d-a766-4294-ae39-165f59fa7372

BS ordnar traditionella regattan för klassiska klasser 29-30 augusti. Anmälningen via manage2sail manage2sail BS Classic Regatta.

Meddelande till nuvarande båtplatsinnehavare – boka båtplats för 2020 senast 15.3!

Båtsäsongen närmar sig och det är igen dags att boka båtplatser i Brändö Seglares hamn. Innan båtplatsbokningen öppnas för nya platssökanden ber vi alla nuvarande båtplatsinnehavare meddela sitt behov av båtplats.

Klicka här för att boka båtplats för 2020. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för att se sidan.

Boka platsen senast den 15.3. Bokade platser faktureras med förfallodag 30.3. Obetalda platser frigörs till nya sökanden senast den 31.3.

Båtplatspriserna för år 2020 enligt årsmötesbeslutet finns här.

För mera information kontakta hamnkaptenen på adressen jan.feodoroff(at)fenton.fi.

Brändö Seglares årsmöte 2020 hölls i Brändö skola

foto Pepe Korteniemi SBF

Brändö Seglare r.f.:s stadgeenliga årsmöte gick av stapeln den 30 januari i Brändö skolan. 22 medlemmar ställde upp. På mötet behandlades bl.a. styrelsens förslag till stadgeändringar. Mötet specificerade följande punkter i de föreslagna ändringarna: Brändö Seglare ska ha en revisor och en suppleant till denne; annonsen för årsmötet ska ingå senast sju dagar före mötet samt materialet ska publiceras senast då.

 Enligt valnämndens förslag valdes Peter Westerholm till vice kommodor samt Adam Åkerfeldt och Ekku Salmensaari till nya styrelsemedlemmar att efterträda Nicolas Berner och Lauri Lundström som avgår från posterna som intendent och tävlingschef. Övriga styrelsemedlemmar fortsätter enligt valnämndens förslg. Styrelsens sammansättning och nämndernas funktionärer kan ses här. Årsmötesprotokollet samt det justerade förslaget till stadgeändringar publiceras här på BS webbplats när protokollet har godkänts. Klicka på Läs mer för att se infon till årsmöteskallelsen.

Kallelse till årsmöte 2020

Brändö Seglare r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte torsdag 30 januari 2020 kl. 18.00 i Brändö Lågstadium/Gymnasium (matsalen), Ståhlbergsvägen 2. På mötet behandlas de i stadgarna § 7 nämnda ärendena samt styrelsen förslag till verksamhetsplan för 2020 och styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar.

Klicka här för att läsa årsmötesmaterialet. Årsmötesmaterialet i form av papperskopia kan avhämtas i Kulosaaren Kukka, Kyösti Kallios väg 2 (blomsterhandeln i Brändö köpcentrum) under öppettiderna en vecka före årsmötet. Papperskopian kan även beställas via e-postadressen kommunikation@brandoseglare.fi eller av sekreteraren

Vid årsmötet utdelas klubbens utmärkelsetecken och pokaler. Anvisningar och ansökningsblankett finns här.

Klicka här för att läsa styrelsens förslag till ändring av Brändö Seglare r.f.:s stadgar och behandlingsprocessen samt de ikraftvarande stadgarna för Brändö Seglare r.f.

Styrelsen för Brändö Seglare föreslår högaktningsfullt för föreningens medlemskår justeringar av § 1, § 2 samt § 9 i föreningens stadgar.