BS vårmöte hölls tisdagen den 4 maj, se protokollet här

Brändö Seglares vårmöte gick av stapeln med 17 medlemmar närvarande. En tyst minut hölls för att hedra hedersmedlemmen Rudy Palmbergs minne. Mötet beslutade välja företaget AltumAudit Ab som revisorssuppleant. Till valnämnd utsågs Nicolas Berner (ordförande), Asta Salo och Anders Jakas.

Fortsätt läsa

Sorgebud

Brändö Seglares högt uppskattade hedersmedlem Rudy Palmberg gick bort den 3 maj. Rudy skrevs in som medlem i BS 1941. Han var kommodor 1996 – 2005, dessförinnan var han medlem i styrelsen på olika poster i många år. Under åren var Rudy också aktiv inom BS seglingsnämnd, speciellt långfärdssegling stod honom nära.
Vi minns Rudy med stor sorg och stor saknad.

Fortsätt läsa